U dient mee te nemen:

1-Geldig rijbewijs (ouder dan 1 jaar).
2-Brief met naam en adres gegevens, niet ouder dan 2 maanden, dit mag ook een mail zijn.
3-Ter controle id of paspoort.